Stora motsättningar i några frågor

Under strecket
Publicerad
Annons

i Stockholmstrafiken
Stockholmstrafiken är en av de svåraste frågorna för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i förhandlingarna. I vissa frågor är de överens, men i andra är motsättningarna stora.
Så här ser partiernas inställning ut:
Socialdemokraterna

fi Starta byggandet av Norra Länken.
fi Inled arbetet med ”Förbifart Stockholm”.
fi Anlägg nya infartsparkeringar.
fi Gräv ned Centralbron.
fi Bygg ett sammanhängande cykelbanenät.
fi Utred en modell för trängselavgifter till valet 2006.
fi Besluta om en kollektivtrafikring runt Stockholm.
fi Föreskriv bensinmackarna att också erbjuda miljövänliga drivmedel.

Annons
Annons
Annons