Annons

”Stora möjligheter att odla bönor och ärtor”

Att odla mer baljväxter på svensk åkermark behöver inte stå i konflikt med odling av vall eller bevarande av naturbetesmarker. En del av den areal som idag används för att odla spannmål till djurfoder skulle mycket väl kunna användas för att istället odla baljväxter till livsmedel, skriver Georg Carlsson och Erik Steen Jensen, Sveriges lantbruksuniversitet, i en replik.

Publicerad
Det finns flera positiva hälsoeffekter med att byta ut en del av köttet mot baljväxter, skriver artikelförfattarna. På bilden syns bondböna.
Det finns flera positiva hälsoeffekter med att byta ut en del av köttet mot baljväxter, skriver artikelförfattarna. På bilden syns bondböna. Foto: Fredrik Persson/TT

Våra SLU-kollegor skriver om idisslarnas roll i ett hållbart livsmedelssystem. Vi håller med om mycket i deras artikel, speciellt vad gäller idisslarnas viktiga roll för bevarandet av naturbetesmarkerna, ett av våra mest hotade ekosystem, och nyttan med att det odlas mycket vall (gräs eller blandningar av gräs och klöver) på Sveriges åkermark som en konsekvens av idisslarproduktionen. Men vi vill gärna belysa och fördjupa diskussionen om markanvändning och möjligheter att i Sverige producera och äta mer växtbaserade livsmedel.

Det finns flera positiva hälsoeffekter med att byta ut en del av köttet mot baljväxter, skriver artikelförfattarna. På bilden syns bondböna.

Foto: Fredrik Persson/TT Bild 1 av 2

Georg Carlsson och Erik Steen Jensen.

Foto: Pressbilder Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons