Annons
X
Annons
X
Sverige
Krönika

Rolf Gustavsson: Stora EU-mötet i dag betraktas som bisak

Dynamiken i modern fotboll bygger inte bara på kraft och fart utan också på förmågan till spel utan boll. Framgångsrika spelare med en utvecklad spelförståelse anar vart bollen kan vara på väg. Den som enbart stirrar på bollen riskerar att bara få irra runt på planen.

Kort sagt, en framgångsrik spelare kan läsa spelet och ser vad som är på gång innan det inträffar.

En liknande spelförståelse behövs om man vill förstå dynamiken i EU:s kris. Den som bara stirrar på den grekiska statsbankrutten missar själva spelet. Dagens toppmöte i Bryssel ger en del indikationer på att någonting fundamentalt nytt kan vara på väg inom EU. Förändringar som ställer Sveriges regering inför besvärliga dilemman.

Annons
X

Som framgår av ett pressmeddelande från Herman Van Rompuy så är det inte bara ett toppmöte utan två. Ett toppmöte för de 27 medlemsregeringarna i EU och ett annat, efterföljande toppmöte för de 17 länder som ingår i eurozonen. I den mindre kretsen är inte Fredrik Reinfeldt välkommen. Ej heller Storbritanniens premiärminister David Cameron, som för två veckor sedan i Financial Times uppmanade Tyskland och Frankrike att med kraft övervinna eurozonens kris, dock utan att erbjuda något brittiskt bidrag. I en stor ledare pläderade tidningen samma dag för behovet av europeisk enighet.

Camerons utspel föranledde en del syrliga kommentarer om premiärministern som fripassagerare. Liknande omdömen skulle kunna formuleras om Reinfeldts hållning.

För att minska Sveriges utanförskap föreslår den kloke EU-parlamentarikern Olle Schmidt (FP) att Sverige erbjuder ett bilateralt lån.

–En billig premie för att undvika en katastrof, säger Schmidt som oroas över den fördjupade klyftan inom EU. I EU-parlamentet cirkulerar förslag om att i vissa sammanhang utestänga ledamöter från länder utanför eurozonen.

Den insiktsfulle gamle kollegan på Le Monde, Philippe Ricard, utvecklade häromdagen en analys som pekade i samma riktning. Han ser dagens agenda med två toppmöten som ett tidens tecken. Det stora mötet med EU-27, där Sverige är med, betraktar han som en bisak. Det är dagens andra möte med företrädarna för euro- zonens 17 länder som är huvudsaken.

Även för José Manuel Barroso och hans EU-kommission innebär dessa tendenser till uppsplittring stora risker för fortsatt marginalisering. Det kan förklara hans plötsliga passionerade försvar för den traditionella ”gemenskapsmetoden”, men Angela Merkel och Nicolas Sarkozy verkar inte intresserade. Deras modell, som Jacques Delors kallar Merkozy, är ett mellanstatligt organiserat Europa dominerat av Tyskland och Frankrike. Och för Merkozy handlar det i dag framför allt om en sak, att rädda euron.

Till varje pris? Är de till och med beredda att offra gemenskapen i EU för att rädda valutan euron?

Rubriken på Philippe Ricards analys i Le Monde var illavarslande, om än försett med ett frågetecken: Europeiska Unionen är död – leve eurozonen?

Är det dit bollen är på väg?

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X