Annons
X
Annons
X

Stora Ensos vinst halverad

Den finländsk-svenska skogsindustrijätten Stora Enso redovisar en vinst före skatt på 89,9 miljoner euro, motsvarande cirka 800 miljoner kronor, för första kvartalet 2012. Det kan jämföras med vinsten på 179,5 miljoner euro motsvarande period i fjol.

Av TT
(uppdaterad)

Stora Ensos aktiekurs hade strax efter det att delårsrapporten publicerats stigit med 2,6 procent.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på just 89,9 miljoner euro, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen uppgick till 2 673 miljoner euro, jämfört med 2 727 miljoner euro ett år tidigare.

Annons
X

Det så kallade operativa rörelseresultatet uppgick under kvartalet till 147,4 miljoner euro, jämfört med 258,3 miljoner euro ett år tidigare. Här låg analytikernas förväntningar i genomsnitt på 139 miljoner euro, enligt Reuters.

Under andra kvartalet räknar Stora Enso med en något högre omsättning och en operativ rörelsevinst ”ungefär som under första kvartalet”.

Flera europeiska bruk kommer att ha underhållsstopp under kvartalet, samtidigt som de minskade rörliga kostnaderna ”förväntas framgå endast gradvis i resultaten”, skriver bolaget.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Stora Ensos vd Jouko Karvinen konstaterar i delårsrapporten att resultatutvecklingen under första kvartalet överensstämde med bolagets prognos i februari.

  ”Avkastningen på sysselsatt kapital var dock lägre än kapitalkostnaderna, vilket understryker vikten av att ständigt förbättra vårt kostnadsläge och operativa resultat”, skriver han.

  Förutom prispressen har Stora Enso påverkats negativt av operativa problem vid flera bruk, bland annat de nordiska bruken inom affärsområdet Biomaterials, enligt Karvinen.

  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X