Annons

Stora Enso skär i bonusar

Krisande skogsbolaget Stora Enso skär i chefsbonusar och styrelsearvodena för 2009 halveras. Cheferna avstår en månadslön under 2009.

Under strecket
Publicerad

Stora Ensos verkställande ledningsteam har efter godkännande från ersättningskommittén och styrelsen beslutat att vidta åtgärder som påverkar ersättning till ledningen och personalen. Bolaget skriver att alla planerade åtgärder är avhängiga av kontraktsmässiga begränsningar och befintliga kollektiv- och fackföreningsavtal vilka kommer att respekteras fullt ut.

Vd Jouko Karvinens kontantbonus för 2008 kommer att omvandlas till ett uppskjutet treårigt aktiebaserat program på samma sätt som 2007.

Annons
Annons
Annons