Stora Enso köper tysk pappersjätte

Skogsjätten Stora Enso köper den tyska pappersgrossisten Schneidersöhne. Det tyska bolaget är näst störst på sin hemmamarknad, mätt i försäljningsvolym. Förvärvet innebär samtidigt att Stora Ensos grossistverksamhet Papyrus blir näst störst på sitt område i Europa.

Under strecket
Publicerad
Annons

Schneidersöhnes marknadsvärde beräknas till 450 miljoner euro, motsvarande drygt 4,1 miljarder kronor.
Pappersgrossisten har verksamhet i elva länder med Tyskland och Schweiz som största marknader. Bolaget har 38 filialer, varav 20 i Tyskland, och har sammanlagt 2 100 anställda. I fjol omsatte bolaget 1 130 miljoner euro.
0 Schneidersöhne värderas till 4,1 miljarder kr
Det finsk-svenska börsbolaget motiverar köpet med att det avsevärt stärker Papyrus positioner på den europeiska marknaden och att det breddar koncernens tjänste- och produktutbud.

Stora Enso betalar kontant men avslöjar inga detaljer om köpesummans storlek. Däremot lättar koncernen på förlåten och berättar att köpet förbättrar resultatet per aktie med 0:02 euro, inräknat synergieffekterna, samt att kassaflödet förbättras med 0:03 euro per aktie. Samordningseffekterna specifikt presenteras först när det definitiva avtalet är undertecknat.
Först ska konkurrensmyndigheter säga sitt. Innan avtalet skrivs under ska affären även genomgå en så
kallad due diligence, det vill säga köparen genomlyser ordentligt räkenskaperna i det förvärvade bolaget. Affären väntas vara i hamn under det tredje kvartalet i år och det tyska bolaget beräknas bli införlivat (konsoliderat) i Stora Enso under samma kvartal.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons