Stora elefanters dans

Under strecket
Publicerad
Annons

Stig Hadenius
Dagens Nyheters historia. Tidningen och makten 1864-2000
480 s. Bokförlaget DN. CA 409:-

Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning och har under många och långa perioder varit landets mest betydelsefulla; att skriva dess historia för en tidsperiod på över 135 år, som omfattar cirka 47 500 utgåvor under 13 chefredaktörer, olika varann som äppelträd och enbuskar, måste betecknas som ett verk av herkuliska dimensioner. Enbart uppgiftens storlek inger beundran och den växer, när man under läsningens gång upptäcker den kunskap om en tidnings inre liv som presshistorikern Stig Hadenius demonstrerar i sin nyutkomna bok Dagens Nyheters historia. Tidningen och makten 1864-2000.
Därtill kommer att boken är skriven på ett språk som är föredömligt - oftast ordknappt som en isländsk saga för att, när situationen så kräver, växa i episk bredd och språklig volym. Redan upptakten, som skildrar scenen när DN föddes, är utmärkt skriven:

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons