Stora brister i svensk rättskedja

Regeringen och myndigheterna har inte har lyckats effektivisera rättskedjan, vilket leder till att ärenden läggs på hög hos polis, åklagare och tingsrätter. Det behövs en kraftsamling inom svenskt rättsväsende, skriver riksrevisor Jan Landahl.

Under strecket
Publicerad
De problem vi har sett handlar inte om brist på resurser utan på hur resurserna används och hur verksamheten leds och styrs, skriver riksrevisor Jan Landahl.

De problem vi har sett handlar inte om brist på resurser utan på hur resurserna används och hur verksamheten leds och styrs, skriver riksrevisor Jan Landahl.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX
Annons

Brottslighet medför lidande och kostnader för enskilda människor, men även för samhället i stort. För att allmänheten ska känna förtroende för rättsväsendet är det viktigt att det fungerar väl och att ärendeflödet av brottmål mellan myndigheterna är effektiv.

Annons
Annons
Annons