Stora brister i svensk rättskedja

Regeringen och myndigheterna har inte har lyckats effektivisera rättskedjan, vilket leder till att ärenden läggs på hög hos polis, åklagare och tingsrätter. Det behövs en kraftsamling inom svenskt rättsväsende, skriver riksrevisor Jan Landahl.

Under strecket
Publicerad

De problem vi har sett handlar inte om brist på resurser utan på hur resurserna används och hur verksamheten leds och styrs, skriver riksrevisor Jan Landahl.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX
Annons

Brottslighet medför lidande och kostnader för enskilda människor, men även för samhället i stort. För att allmänheten ska känna förtroende för rättsväsendet är det viktigt att det fungerar väl och att ärendeflödet av brottmål mellan myndigheterna är effektiv.

Under de senaste tio åren har stora resurser satsats på rättsväsendet. Trots det har resultaten inte förbättrats tillräckligt. Det tar fortfarande för lång tid för myndigheterna att utreda brott och alltför få brott klaras upp. Brottsligheten har inte minskat i tillräcklig omfattning och återfallen i brott är högre i Sverige jämfört med andra länder.

Annons
Annons
Annons