Annons

Stora brister i stöd till brottsoffer

Hanteringen av skadestånd till brottsoffer brister på flera punkter, visar en ny rapport från Riksrevisionen. Regeringen saknar dessutom överblick över brottsskadestånden. Bristerna måste åtgärdas omedelbart, skriver riksrevisor Jan Landahl.

Publicerad

Få saker påverkar en människa så mycket som att bli utsatt för ett brott. Utöver de direkta konsekvenserna av brottet leder chocken över till att det många gånger blir svårt att hantera vardagen.

Att den brottsutsatta redan i ett tidigt skede får hjälp med att formulera och driva ett skadeståndsanspråk är därför mycket viktigt. När domstolen har dömt ut ett skadestånd är det också centralt att det står klart hur detta ska gå till, både för gärningspersonen som ska betala skadeståndet och för den brottsutsatta. Riksrevisionens granskning, som presenteras i dag, visar dock att så sällan är fallet.

Annons
Annons
Annons