X
Annons
X

Stora brister i skydd mot pandemi

Det finns allvarliga brister i samhällets beredskap för att hantera ett utbrott av en pandemisk influensa, enligt en granskning gjord av Riksrevisionen.

Regeringen har inte tydligt pekat ut vem som ska ha det övergripande ansvaret för pandemiberedskapen. Någon tillsyn har heller inte gjorts. Länsstyrelserna riskerar att lämna olika information till allmänheten. Det saknas dessutom ett nationellt system för krisinformation och lägesbeskrivning, som alla berörda myndigheter använder, konstaterar Riksrevisionen.

Socialstyrelsen - som har varit för passiv - bör nu få ett tydligt ansvar för att samordna beredskap och smittskyddsåtgärder i hela samhället, skriver riksrevisor Eva Lindström i ett pressmeddelande:

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X