X
Annons
X

Stora brister i det förebyggande arbetet mot hiv

Förra fredagen avslutades Världsaidskonferensen i Washington. Forskning och statistik som presenterades gav en viss känsla av hopp, med ett tydligt undantag. Bland gruppen män som har sex med män är situationen fortsatt alarmerande. Andelen hiv-positiva inom gruppen forsätter att öka och det preventiva arbetet innehåller stora brister. Framför allt saknas insikten bland beslutsfattare och forskare om betydelsen av psykosocialt stöd.

Som psykoterapeuter på hivorganisationen Noaks Ark lever vi mitt i den verklighet där hiv sprids. Vi häpnar över att modeller som beskrivs inom den hiv-preventiva forskningen inte innefattar självklara psykologiska och psykoterapeutiska interventioner.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X