Stor skillnad i matteundervisning

Svenska elever får olika mycket matematikundervisning. Enligt en undersökning genomförd på uppdrag av Lärarnas riksförbund skilde det från 71 timmar per läsår på den skola som gav minst undervisning till 125 timmar på den som gav mest i årskurs 8.

TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Enligt nuvarande timplan ska elever ha 900 timmar matematik i grundskolan, men hur dessa ska fördelas över de nio åren anges inte - något som gör att skolornas bedömning skiljer sig åt.

Undersökningen visar att mer än var tredje mattelärare inte känner till hur de 900 stipulerade timmarna fördelas per årskurs. Var tionde rektor, som ytterst ansvarar för undervisningen på skolan, säger sig inte heller veta hur timmarna fördelas. Med den okunskapen är det svårt att styra och utvärdera undervisningen, skriver LR.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons