Stor skillnad i köpkraft inom EU

Under strecket
Publicerad
Annons

24 av regionerna låg över 125 procent av genomsnittet medan 48 låg under 75 procent av snittet, skriver EU:s statistik-organ Eurostat.
De tio tillträdande länderna har delats in i 56 regioner. Där varierar köpkraften från endast 16 procent av EU:s genomsnitt - nordöstra Rumänien - till 121 procent i Prag.

Sverige som helhet ligger något över genomsnittet med 106 procent. Köpkraften i Sveriges åtta regioner (se fotnot) varierar från 92 i östra och norra Mellansverige till 143 för Stockholm.
Eurostat påpekar att arbetspendling till storstäderna höjer köpkraften där betydligt över den nivå som man skulle få om man enbart kunde mäta köpkraften hos de som verkligen bor i städerna. Tydligast syns detta kring London.
I listans topp ligger föutom London även Bryssel, Luxemburg - hela landet räknas som en region - och Hamburg.

Annons
Annons
Annons