Stor risk att pengarna satsas fel

Trots ett omfattande förändringsarbete inom infrastruktursektorn, bland annat genom bildandet av Trafikverket, kvarstår grundläggande problem. Till exempel överskattas nyttan av offentliga investeringar medan kostnader underskattas, skriver riksrevisor Claes Norgren.

Under strecket
Publicerad
Riksrevisionen uppmanar regeringen att stärka sin förmåga att tillämpa de transportpolitiska principer och styrmedel som riksdagen uttryckt ska gälla, skriver riksrevisor Claes Norgren.

Riksrevisionen uppmanar regeringen att stärka sin förmåga att tillämpa de transportpolitiska principer och styrmedel som riksdagen uttryckt ska gälla, skriver riksrevisor Claes Norgren.

Foto: PETER HOELSTAD
Annons

En väl fungerande transportinfrastruktur är viktig, både för enskilda individer och för samhället som helhet. Staten satsar årligen mångmiljardbelopp på vägar och järnvägar. Under en tolvårsperiod rör det sig om cirka 500 miljarder kronor. Höga krav måste därför ställas på god hushållning med offentliga medel, vilket i sin tur ställer krav på regering och myndigheter.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons