Annons

”Stor potential i statlig inblandning”

Foto: Kjell-Arne Larsson/TT

Rätt sorts industripolitik kan bli avgörande om Sverige ska bli ledande inom AI och en viktig aktör inom omställningen till en fossilfri värld. Det skriver företrädare för S-föreningen Reformisterna i en replik.

Under strecket
Publicerad

Andemeningen i Ekström och Jörnmarks artikel ”Miljarder slösas bort i industripolitiken” är att staten är slösaktig, ekonomiskt inkompetent, och bör göra annat än att syssla med industripolitik. Mer fri marknad, mindre stat. Frimarknadsmedicinen som debattörerna förespråkar – lägre arbetsgivaravgifter och marginalskatter, mindre regelbörda och uppluckrade arbetsmarknadsregleringar – kommer dock inte att accelerera innovation eller omställning.

Banbrytande teknologier tar årtionden att utveckla. Konkurrerande företag med tuffa vinstkrav har i många fall inte möjlighet att syssla med kostsam och tidsödande forskning som resulterar i banbrytande innovation. För att möjliggöra detta krävs i regel en blandad skara aktörer med olika styrkor och drivkrafter; ett samspel mellan det offentliga och det privata. Forskningslitteraturen har sedan 1980-talet urskiljt det man på engelska kallar ”the triple helix model of innovation”, det vill säga att innovation inte sällan är ett resultat av samarbete mellan stat, näringsliv och akademi – kommersiella intressen, statlig finansiering, och universitetsforskning.

Annons
Annons
Annons