Annons

”Stor okunskap om kemikaliers doseffekt”

Lennart Dencker och Magnus Ingelman-Sundberg.
Lennart Dencker och Magnus Ingelman-Sundberg. Foto: Clara Dencker, Privat
Under strecket
Publicerad

Vi har tagit del av doktorerna Anna Lennquists och Jonatan Kleimarks replik på vår artikel ”Omotiverad rädsla för kemikalier” på SvD Debatt. Vi har stor respekt för dem som bedömer toxicitet hos de kemikalier som vi utsätts för, men vänder oss mest mot den överdrift som sker i debatten om farligheten i de halter vi utsätts för.

Dostänkandet har ända sedan 1500-talet varit fundamentalt inom farmakologiskt och toxikologiskt tänkande. All biologisk signalering kräver dosberoende interaktion med receptorer i bred bemärkelse som vidarebefordrar de kemiska signalerna. Vi är mycket förvånade över innehållet i en ny artikel i Food & Toxicology som förklarar att dostänkandet hos EU-medborgare är nästan obefintlig. Här visar man att endast nio procent av 5 631 stycken EU-medborgare i åtta olika länder, inklusive Sverige, tror att dosen betyder något för giftigheten av en kemikalie. Vi menar att grunden för denna okunskap till stor del kan härledas till ofullständig eller vinklad information i olika typer av media, troligen kombinerat med brister i skolundervisningen.

Annons
Annons
Annons