Annons
X
Annons
X

Övervakningen ökar kraftigt: ”95 procent har kameror”

Intresset för att sätta upp övervakningskameror har fördubblats på tre år, visar siffror från 15 länsstyrelser som SvD tagit del av. Ökningen gäller platser där inget tillstånd krävs, som butiker och parkeringshus.

[object Object]
Kameraövervakning vid Stureplan. Foto: Tomas Oneborg

När det gäller butiksdelen skulle jag säga att 95 procent av våra medlemmar har kameror.

En ny kameraövervakningslag gjorde det 2013 betydligt enklare att kameraövervaka butiker, parkeringshus, bankomater och tunnelbanan – platser som ofta är brottsutsatta. Idag krävs inget tillstånd för att kameraövervaka dessa platser, utan det räcker med en anmälan till länsstyrelsen.

År 2012 gjordes 785 sådana anmälningar i de 15 län som har kunnat ta fram siffror för SvD:s räkning. 2015 var den siffran dubbelt så hög: 1 528. Det betyder att kameror har satts upp på 1 528 nya platser det året. (Själva antalet kameror är alltså större.)

Annons
X

– Intresset i vår bransch ökar. När det gäller butiksdelen skulle jag säga att 95 procent av våra medlemmar har kameror, säger Robert Dimmlich, VD på branschorganisationen Svensk bensinhandel.

Det har blivit lättare att hitta paketlösningar, med tre-fyra kameror. Du kan köpa dem på avbetalning, vilket spelar roll för till exempel små butiker.

Vid bensinpumparna gissar han på att runt 80 procent har övervakningskameror. Där krävs fortfarande att man ansöker om tillstånd från länsstyrelsen, vilket även gäller för gator, torg och restauranger, bland annat.

Antalet ansökningar om tillstånd ligger idag på samma nivå som innan nya lagen trädde i kraft 2013.

En förklaring till det ökade intresset är att tekniken för att kameraövervaka har blivit billigare och mer avancerad, menar Markus Lahtinen, som forskar om övervakningskameror vid Lunds universitet.

– Kameraövervakningsbranschen har varit klyftig när det gäller att kommersialisera. Det har blivit lättare att hitta paketlösningar, med tre-fyra kameror. Du kan köpa dem på avbetalning, vilket spelar roll för till exempel små butiker.

På 90-talet dög bilderna från kamerorna ofta ganska dåligt som bevismaterial, på grund av den dåliga upplösningen. Den tiden är förbi, menar Markus Lahtinen. Ett annat exempel på teknikens framsteg är att man idag kan koppla kamerorna till sin mobiltelefon, och via mobilen följa vad som händer på den övervakade ytan.

Övervakningskameror kan vara ett fungerande sätt att förebygga brottslighet, menar Markus Lahtinen, som forskar om övervakningskameror på skolor. I Malmö har var fjärde skola sådana fästade på fasaden i syfte att minska skadegörelsen. Resultatet: Skadegörelsen på skolorna har minskat med 40 procent. Samtidigt visar det sig att de kostnader som det medför att köpa in och underhålla kamerorna överstiger de pengar som sparats genom att skadegörelsen minskat.

– Men då väger man inte in mjuka faktorer, som värdet av att känna sig trygg på arbetsplatsen, och värdet av en hel och ren skola, säger Markus Lahtinen.

Men även om brottsligheten minskar på den plats som kameraövervakas, är det inte omöjligt att den istället flyttar till någon annan plats, påpekar Markus Lahtinen. Övervakningskamerors förebyggande effekt är omtvistad, och beroende av vilken typ av plats som övervakas samt hur brottsligheten ser ut där.

– Någonstans tror jag att den förebyggande delen har mattats av. Det är så vanligt att en potentiell gärningsman vet om att det finns kameror överallt, säger Robert Dimmlich, vd för Svensk bensinhandel.

Han är kritisk till att bensinstationernas kameror sällan kommer till användning i brottsutredningar. Polisen är inte intresserad av att titta på dem, eftersom det rör sig om ett ringa brott, hävdar han.

– Det måste finnas en orsak och verkan. När någon blir fångad på film men brottet sedan inte beivras – vad för signal sänder man? undrar han retoriskt.

Mats Eriksson, kommunikatör på polisen i Stockholm, menar att detta inte stämmer, åtminstone inte när det gäller polisen på Norrmalm, som han varit i kontakt med. Problemet är istället att bensinstölder ofta är mycket svårutredda.

– Vi tar alltid in bilder om de finns. Men bevisfrågan är ganska svår. Vi måste styrka att det finns uppsåt i brottet. Om en person går ut och tankar bilen, medan två går in i butiken, samtidigt som den som tankade kör iväg – vem har då begått brottet?

Foto: Tomas Oneborg

Tänker du på att du blir kameraövervakad?

Foto: Lars Pehrson

Matz Glinning, guldsmedsmästare, har övervakningskameror i sin butik i Sturegallerian.

– Det var försäkringsbolaget som ställde som villkor att jag måste ha övervakningskameror. Jag ser det som ett bra sätt att skydda minnet, om någon stjäl något kan bilder från kameran stärka mitt minne av hur personen såg ut.

Matz Glinning har dock insett att kamerorna, som sitter högt uppe i taket, inte filmar människor så att de går att identifiera. Han planerar därför att flytta ner dem.

Foto: Lars Pehrson

Mikael Dahlgren, 30 år, student.

– Jag ser inget problem med att jag blir filmad på allmänna platser eller i butiker. De får gärna titta, jag har inte så mycket att bjuda på. Det är däremot obehagligt om de går in i privata rum, och till exempel registrerar internetaktivitet.

Foto: Lars Pehrson

Hannibal Adamo, läkare, 31.

– Jag var nyligen i London. Där blir man övervakad överallt, det ger en olustig känsla. Jag visste inte att Stureplan var övervakat, men här är mycket fest och narkotika, så jag tycker att det är okej att man övervakar på nätterna, men inte på dagarna. På allmänna platser tycker jag sällan att kameror behövs. I butiker får de göra hur de vill, med tanke på stöldrisken.

Foto: Lars Pehrson

Deborah Antonio, 35 år, jobbar med försäljning och marknad.

– Jag bryr mig inte om jag blir övervakad, det är bra om kameraövervakning kan hjälpa polisen. Det känns bra och tryggt med kameror på Stureplan, här händer mycket.

– Det är okej att de filmar i butiker också, så länge jag inte blir filmad i omklädningsrummet.

Foto: Lars Pehrson

Helen Persson, 54, undersköterska.

– Jag visste inte att kameror fanns på Stureplan, men det är bra, för här händer mycket. Jag har inte tänkt någonting på detta med integritet. Själv har jag inget att dölja, och tycker att kamerorna skapar trygghet.

Annons

Kameraövervakning vid Stureplan.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 7
Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 7
Foto: Lars Pehrson Bild 3 av 7
Foto: Lars Pehrson Bild 4 av 7
Foto: Lars Pehrson Bild 5 av 7
Foto: Lars Pehrson Bild 6 av 7
Foto: Lars Pehrson Bild 7 av 7
Annons
X
Annons
X