Stor majoritet emot mer kvoterad föräldraledighet

Hela 67 procent av svenskarna är emot ytterligare kvotering av föräldraförsäkringen. Siffran är densamma om man delar upp svaret mellan kvinnor och män, enligt en färsk SvD/Sifo-undersökning. Endast 27 procent är positiva.

Under strecket
Publicerad
Annons

Frågan löd: Är det rätt eller fel att genom lagstiftning (kvotering) få mammor och pappor att fördela föräldraledigheten mer jämställt?
Svaret är att folkopinionen i dagsläget inte ställer sig bakom LO-förslaget att dela föräldraledigheten i tre delar: 1/3 till mamman, 1/3 till pappan och 1/3 till valfri förälder. I dag är två månader öronmärkta för pappan och lika många för mamman.
De som är minst negativt inställda till kvotering av föräldraförsäkringen finns bland de yngsta (15-29 år). Bland dem tycker 40 procent att det skulle vara rätt att lagstifta för att få en jämnare fördelning av föräldraledigheten.
Men annars finns inte något stöd överhuvudtaget på den politiska skalan. Det är inte heller någon verkligt betydande skillnad bland höger- och vänstersympatisörer. Moderater är mest negativa (78 procent), medan 57 procent av vänsterpartisterna är emot lagstiftning.

Ett av syftena med ökad pappaledighet är att göra arbetsmarknaden mera jämställd. I en bilaga till finansdepartementets långtidsutredning konstateras att kvinnor anses som riskfaktorer på arbetsmarknaden eftersom de förväntas vara hemma länge med barn.
Papporna sprider ofta ut sina föräldralediga dagar, bland annat i samband med semester.
”Det är svårt att föreställa sig att detta skulle leda till att könsmönstret på arbetsmarknaden bryts”, konstaterar Finansdepartementets utredare.

Annons
Annons
Annons