”Stor klimatpotential i snabbväxande träd”

En helt ny planteringsteknik för poppel. 3–4 m långa, 2–3 år gamla poppelskott borras ner 1 meter i marken. Ingen markberedning och ingen ogräsbekämpning behövs. Poppelskotten skyddas mot älg- och kronhjortsbetning av skyddscylindrar av papp.
En helt ny planteringsteknik för poppel. 3–4 m långa, 2–3 år gamla poppelskott borras ner 1 meter i marken. Ingen markberedning och ingen ogräsbekämpning behövs. Poppelskotten skyddas mot älg- och kronhjortsbetning av skyddscylindrar av papp. Foto: Lars Christersson

Under de senaste åren tyder en del forskningsresultat på, att ett paradigmskifte är på väg kring snabbväxande lövträd. Det skriver professor emeritus Lars Christersson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Vi pratar, och pratar, och pratar, om vad vi bör, vad vi vill och vad vi kan göra. Och ingenting blir gjort. Här kommer nu några förslag, som vi kan sätta i gång med i morgon dag. Det goda är, att de hänger ihop. Dessutom kan de vidareutvecklas nästan i det oändliga. Situationen är följande.

Forskningen kring odling av snabbväxande lövträd har pågått intensivt i Sverige och i en rad andra länder sedan oljekriserna på 70-talet. Intressanta trädslag i detta sammanhang är rena arter och hybrider inom släktena pil/vide/sälj (salix) och asp/poppel (populus). Allt startades i Sverige av professor Gustaf Sirén vid SLU i Uppsala.

Annons
Annons
Annons