Hela denna artikel är en annons

Stor efterfrågan på ESG-investeringar

Det finns en markant ökad efterfrågan på ansvarsfulla investeringar. Det konstaterar Mikael Fast, Head of Institutional & Wholesale Distribution på Nordea Asset Management, som arbetar mot institutionella investerare som exempelvis pensionsstiftelser, försäkringsbolag eller landsting.

Ansvarsfullt ägande innefattar såväl ekonomisk avkastning som påverkan på miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning. Detta sammanfattas alltså i den engelska förkortningen ESG, Environmental, Social and Governance.

Foto: ColourboxBild 1 av 1

Ansvarsfullt ägande innefattar såväl ekonomisk avkastning som påverkan på miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning. Detta sammanfattas alltså i den engelska förkortningen ESG, Environmental, Social and Governance.

Foto: ColourboxBild 1 av 1
Ansvarsfullt ägande innefattar såväl ekonomisk avkastning som påverkan på miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning. Detta sammanfattas alltså i den engelska förkortningen ESG, Environmental, Social and Governance.
Ansvarsfullt ägande innefattar såväl ekonomisk avkastning som påverkan på miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning. Detta sammanfattas alltså i den engelska förkortningen ESG, Environmental, Social and Governance. Foto: Colourbox

Enligt Mikael Fast är den ökade efterfrågan fullt logisk.

– De institutionella investerarna är vana vid att placera långsiktigt och eftersom forskning pekar på att bolag som är bra på ESG har lägre volatilitet, är det helt naturligt att vilja investera i dem.

Ansvarsfullt ägande innefattar såväl ekonomisk avkastning som påverkan på miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning. Detta sammanfattas alltså i den engelska förkortningen ESG, Environmental, Social and Governance.

– För fem år sedan talade man mest om vilka bolag man inte skulle investera i, så kallad negativ screening. Idag arbetar man med positiv selektering och fokuserar på att hitta bolag som är bra på att hantera ESG-risker. Det ger ett helt annat mervärde. Ponera att du analyserar ett bolag i ett utvecklingsland och märker att de är särskilt duktiga på att hantera korruptionsrisk. Får du den informationen innan resten av marknaden kan det vara ett gyllene läge att investera, säger han.

ESG-analysen leder helt enkelt till goda affärer. Klimatförändringarna är ett annat exempel på detta.
– Tror du på två graders ökning av den globala medeltemperaturen, betyder det att du ska dumpa dina din kol- och oljeaktier. Överlag blir bolag som kan vara del av en klimatlösning väldigt intressanta, säger Mikael Fast.

Norden är ledande

Norden är ledande inom ESG, enligt Mikael Fast. De svenska investerarna är också de mest kunniga inom området, men även tyska, holländska samt schweiziska kunder har höga krav när det gäller ESG-analyserna.

– Bara det faktum att Nordea är ett nordiskt företag ger oss stor trovärdighet inom området. Sedan har vi ju satsat mycket på ESG, och har byggt ett eget analysteam på 14 personer.

Nordea Asset Management har som affärsidé att skapa ”avkastning med ansvar”.

– Det ska genomsyra allt vi gör. När vi utlovar en viss avkastning eller risknivå, ska vi också hålla den. Våra processer ska hålla hög kvalitet och vi ska alltid integrera ESG-analys i vår traditionella finansiella analys.

Resultatet är tydligt. De senaste tre åren har Nordea varit bland de 10 största fondförsäljarna i hela Europa.

Läs mer artiklar om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar i Nordeas Fondmagasin.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons