Så ska ensamheten stoppas: ”Stoppa vårdkarusellen”

SÅ TYCKER PARTIERNA Allt fler äldre känner sig ensamma, samtidigt som social isolering bidrar till fysisk och psykisk ohälsa. Hur vill våra politiker komma till rätta med den ofrivilliga ensamheten bland äldre?

Under strecket
Publicerad
Annons

Över hälften av Sveriges äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende besväras av ensamhet, enligt Socialstyrelsen. Samtidigt visar studier att ensamhet fördubblar risken för självmordsförsök, och att social isolering och ofrivillig ensamhet bidrar till ökad psykisk och fysisk ohälsa.

I dag får allt färre äldre plats på vård- och omsorgsboende. Två av tre som är 60 eller äldre bor ensamma, och antalet ökar stadigt. Men även bland de som bor på vård- och omsorgsboende upplever en stor del – nästan sju av tio – att de besväras av ensamhet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons