Annons

”Stoppa vägbyggen som går emot klimatmålen”

Foto: Hasse Holmberg/TT

Med klimatutmaningen vi står inför är det orimligt att investera i vägutbyggnader som dels bara kan motiveras utifrån prognoser om ökade vägtransporter, dels genererar ökad biltrafik. Även redan beslutade projekt bör omprövas, skriver fyra transportforskare.

Under strecket
Publicerad

Transportsektorn står för nästan en tredjedel av Sveriges klimatpåverkan. Målet är att klimatpåverkan från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, som ett etappmål på vägen mot nollutsläpp 2045. Mer biodrivmedel och energieffektivare fordon gör att utsläppen minskar per kilometer, men en del av den förbättringen uteblir på grund av att trafiken samtidigt ökar.

På regeringens uppdrag har sex statliga myndigheter tagit fram en strategisk plan för en fossilfri transportsektor. De konstaterar att elektrifiering och biodrivmedel är viktiga delar, men att de inte räcker till. Vi behöver prioritera yteffektiva och energieffektiva trafikslag och myndigheterna konstaterar att ”infrastrukturplaneringen ska utvecklas inom klimatmålets ramar”. I klartext betyder det att vi behöver planera för effektivare godstransporter och ett samhälle där vi arbetar mer på distans, reser mindre med privatbil och i stället går, cyklar och åker kollektivt.

Annons
Annons
Annons