Stoppa utbetalningstrycket i biståndet

BISTÅND Det är inte meningsfullt att beräkna biståndet på rika länders procent av BNI. Istället borde det utgå från mottagarländernas behov, skriver fd Sida-anställda Alexandra Silfverstolpe Tolstoy.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det råder debatt över partigränserna om vem som levererar bäst och mest bistånd. Tyvärr duckar båda partiläger inför ett viktigt problem inom biståndsindustrin – utbetalningsmålet. Det konstanta utbetalningstrycket från givarländerna gör att bistånd betalas ut trots att förutsättningar för effektiv fattigdomsbekämpning i mottagarländerna inte finns. Vi måste våga ompröva enprocentsmålet.

Det är varken meningsfullt eller riktigt att beräkna biståndsvolym baserat på rika länders procent av BNI (bruttonationalinkomsten). Den måste utgå från mottagarländernas behov och mottagningskapacitet samt vedertagen forskning om hur och när bistånd kan göra nytta.

Annons
Annons
Annons