”Stoppa urholkning av ersättning för assistans”

Ersättningsnivån för personlig assistans ligger på en alltför låg nivå och har sedan flera år halkat efter på grund av regerings­beslut. Det blir allt svårare att upprätthålla kvalitet, kompetens och en rimlig löneutveckling för personliga assistenter, skriver SKL, KFO och Vårdföretagarna.

Under strecket
Publicerad

Uppräkningen av ersättningen för personlig assistans har under många år varit betydligt lägre än kostnadsökningen som kommer från avtalad löneökning, skriver debattörerna.

Foto: Hasse Holmberg/TT
Annons

Den statliga ersättningen är 291 kronor per utförd assistans­timme. Det kan jämföras med ersättningen för en hemtjänsttimme i Stockholms stad som är 425 kronor. Vanligtvis går mer än 86 procent av ersättningen för personlig assistans, både i kommuner och hos flertalet privata alternativ, till arbetskostnaden. I ersättningen ska också kostnader för utbildning, handledning, arbetsmiljöinsatser, administration, lokaler och systemutveckling inrymmas.

Sedan 2014 räknas ersättningen för personlig assistans inte längre upp i takt med löne­utvecklingen för de drygt 100 000 personliga assistenter som omfattas av kollektivavtal. Regeringen övergick då, 2014, till en lägre ­årlig justering, utifrån antagandet att ersättningen gav en överkompensation i relation till de verkliga arbetskostnaderna. I den bedömningen iakttogs aldrig den del av lönekostnader, för exempelvis introduktion eller annan utbildning, som tillkommer för personliga assistenter som för tillfället inte utför assistans. Antagandet, som finns bland annat i assistansersättningsutredningen från 2014, saknar empirisk grund. Regeringen hämtar inte längre in beräkningsunderlag från myndigheter och det finns ingen officiell beräkningsmodell. Med en alltför låg statlig assistansersättning tvingas utförarna till mindre önskvärda åtgärder. Kommunerna kompenserar för underskott genom att dra ner på resur­ser till annan verksamhet. Privata ut­förare, som inte har motsvarande handlingsutrymme, tvingas till nedskärningar i verksamheten. Det påverkar kvaliteten för de assistans­berättigade.

Annons
Annons
Annons