Stoppa rovdriften på arbetskraft

ARBETSKRAFTSINVANDRING Genom hot om utvisning kan oseriösa arbetsgivare kuva arbetstagare till att inte ställa krav eller söka hjälp. Vi ser dagligen hur det leder till orimligt låga löner som ingen borde behöva acceptera i Sverige 2010. Det skriver sju fackförbund gemensamt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är nu snart två år sedan regeringen med stöd av miljöpartiet drev igenom den lagstiftning som gav arbetsgivarna makten över arbetskraftsinvandringen till Sverige. Vi i fackföreningsrörelsen varnade för vilka konsekvenser lagändringen skulle få, men regeringen lyssnade varken på oss eller på andra remissinstanser som uttryckte sin oro.

Vi är i grunden positiva till arbetskraftsinvandring. Sverige har en lång historia av öppna gränser och vi tycker att det är bra att arbetstagare kan komma hit med hopp om en bättre framtid. Vi ser också att vi som nation har ett behov av kompetens från andra länder. Men idag är vittnesmålen många om den rovdrift på utländsk arbetskraft som pågår i Sverige. Regeringen har skapat ett system där utländska arbetstagare hamnar i en orimlig beroendeställning till sina arbetsgivare och blir lätta offer för exploatering. Idag är det uppenbart att en myndighetskontroll av arbetskraftsinvandringen måste återinföras.

Annons
Annons
Annons