Annons

”Stoppa Preems utbyggnad i Lysekil”

Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil.
Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Foto: Thomas Johansson/TT

Att ge oljebolaget Preem godkänt att ytterligare öka sin miljöfarliga verksamhet i Lysekil måste förhindras. En utbyggnad är politiskt självmål, skriver Magnus Sederholm och Lars Glimmerfors, Sotenäs Naturskyddsförening.

Under strecket
Publicerad

Magnus Sederholm och Lars Glimmerfors.

Foto: PrivatBild 1 av 1

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har på tveksamma grunder gett Preem rätt till en omfattande utbyggnad av sitt raffinaderi i Lysekil. Genom sitt domslut november 2018 släpper Mark- och miljödomstolen (MMD) fram vad som skulle bli Sveriges största utsläppskälla av koldioxid, på tvärs med målen i regelverk som FN:s ramkonvention för klimatförändringar, EU:s handel med utsläppsrätter, Parisavtalet och regeringens klimatpolitiska ramverk. MMD har dessutom valt att ”anta” att övriga miljökonsekvenser inte utgör hinder för ett godkännande, mer om det nedan.

Utan en lång rad privatpersoners och organisationers begäran om prövningstillstånd till nästa rättsliga nivå, Mark-och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea Hovrätt, skulle MMD:s dom vinna laga kraft. Nu står hoppet till att MÖD den 17 juni meddelar prövningstillstånd så att Preemraffs utbyggnad kan genomlysas och med stöd i lagen stoppas. Utöver de omfattande koldioxidutsläppen (17 procent av det svenska näringslivets samlade utsläpp) kommer Preemraff i Lysekil bli den största utsläppskällan för skadliga kemikalier som svaveldioxid, kväveoxider och bensen. Dessutom har MMD inte meddelat någon tidsbegränsning för verksamheten, vilket är legio i denna typ av ärenden (oftast 10 år). Preem får enligt MMD:s dom evig rätt att förgifta miljön!

Annons
Annons
Annons