Annons

Stoppa omedelbart utvisningarna till Irak

Publicerad

Europadomstolen i Strasbourg ska pröva om en utvisning till Bagdad strider mot Europakonventionens regler om de mänskliga rättigheterna. I avvaktan på utfallet av denna prövning har Europadomstolen uppmanat Sverige och andra EU-länder att tills vidare inhibera utvisningar av de irakier som ingivit klagomål mot utvisningen till domstolen. Nederländerna har stoppat all utvisning till Irak i avvaktan på Europadomstolens dom. Men i Sverige fullföljer Migrationsverket utvisningarna.

Det rör sig om ett par tusen irakier som ska utvisas från Sverige. Hittills i år har 367 utvisningar verkställts med hjälp av polis. Europadomstolen är den främsta uttolkaren av Europakonventionens konkreta innebörd och den minimistandard för skyddet för de mänskliga rättigheterna som medlemstaterna åtagit sig att upprätthålla. Migrationsverket vet att de irakier som utvisas skulle få inhibition om deras fall kom in till Europadomstolen. Migrationsverket fortsätter dock genom fullföljandet av utvisningarna, med full kraft, med en offentlig maktutövning som i efterhand kan visa sig innebära grava kränkningar av mänskliga rättigheter. Det är inte acceptabelt.

Annons
Annons
Annons
Annons