X
Annons
X

Stoppa ny farlig oljeutvinning

En ny rapport visar att oljeutvinning av oljesand i Kanada är på väg att bli världens största planlagda miljökatastrof. Ägarna har all anledning att avstå, särskilt med katastrofen utanför USA i färskt minne, skriver företrädare för både näringslivet och miljöorganisationer.

Det pågående oljeutsläppet i den Mexikanska golfen är en tragisk påminnelse om hur mänskliga misstag och fallerande teknik kan få förödande konsekvenser för känsliga ekosystem. När det otänkbara hände den 20 april och BP:s oljerigg Deepwater Horizon exploderade 75 kilometer utanför Louisianas kust, skulle säkerhetssystem ha trätt in och stoppat oljan. Istället läcker nu oerhörda mängder olja ut i havet varje dag. Eftersom vi vet att det aldrig kommer att existera någon riskfri oljeutvinning vore det rimligt att helt avstå från sådan verksamhet i känsliga områden.

Miljökatastrofen i Mexikanska golfen är ett faktum, och vi kan bara hoppas att saneringsarbetet och ansträngningarna för att täta läckan ska bli lyckosamt. Men samtidigt som arbetet med att stoppa läckaget, begränsa skadeverkningarna och sanera spillet pågår, finns andra potentiella miljökatastrofer som fortfarande kan undvikas.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X