Annons

Stoppa nedläggningen av järnvägar

Det är bekymmersamt att nedläggning av järnvägar tar fart igen och detta utifrån felaktigt beslutsunderlag och misslyckade prognoser. Att riva banor, bangårdar och mötesspår har visat sig kortsiktigt och oekonomiskt. Nedläggningarna riskerar också att undergräva Sveriges trovärdighet inför klimatkonferensen i Köpenhamn i december, skriver företrädare för Naturskyddsföreningen tillsammans med forskare.

Under strecket
Publicerad

Den svenska regeringen kan vinna respekt och goodwill internationellt om man under vårt EU-ordförandeskap tar initiativ för en ökad satsning på järnvägen.

Men i stället har regeringen och Banverket åter börjat lägga ned järnvägar vilket inte är så välkänt. Det riskerar att undergräva Sveriges trovärdighet inte minst inför klimatkonferensen i Köpenhamn i december. Inrikespolitiskt rimmar det illa med Alliansens förslag om fri konkurrens på spåren. Nedläggningar hindrar och begränsar konkurrensen om transporter och resenärer och ökar näringslivets fraktkostnader.

Annons
Annons
Annons