Annons

Stoppa missbruket av sjukförsäkringen

Under strecket
Publicerad

Återupprätta det egentliga syftet med sjukförsäkringen. Det är budskapet i en ny rapport från Svenskt näringsliv. I organisationens undersökning, där man har intervjuat 817 anställda och 501 arbetsgivare i olika åldrar, anger 68 procent att det är helt eller i stort sett i sin ordning att sjukskriva sig för att ta hand om en anhörig. 28 procent av de tillfrågade hade en bekant som under det senaste året har varit sjukskriven utan att egentligen vara sjuk. Ny statistik visar samtidigt att sjukskrivningarna ökar mest bland de unga. Yngre män är en grupp där ohälsotalet stiger dramatiskt.

Arbetsgivarnas inställning till sjukfrånvaron är i stort sett densamma som hos de anställda, vilket antyder att sjukfrånvaro ofta accepteras på felaktiga grunder. Attitydförändringen hänger sannolikt samman med det konjunkturella läget. Stora delar av arbetsmarknaden är överhettad. Situationen i dag är betydligt värre än i högkonjunkturen för drygt tio år sedan, då vi också hade en topp för sjukskrivningarna.
Utredaren
Jan Rydh presenterade tidigare i år ett förslag om att arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen förlängs från 14 till 60 dagar. Förslaget kan säkert få ned sjukfrånvaron, men lär inte lösa ohälsoproblemet. Risken är att en lång arbetsgivarperiod kommer att göra det olönsamt att anställa arbetstagare som förväntas ha hög sjukfrånvaro. De sjukskrivna kommer i stället att hamna i arbetslöshet när ingen arbetsgivare vill ta på sig kostnadsansvaret för deras sjukfrånvaro.
Riksförsäkringsverkets (RFV) generaldirektör Anna Hedborg går på Rydhs linje. Kanske är det rationellt. Förslaget lär lösa RFV:s problem genom att skyffla över det till Ams. Såväl RFV som Jan Rydh vill också att företagshälsovården ska ta större ansvar för att lösa problemen med sjukskrivningarna. I Sverige tar staten ofta över uppgifter som den fria marknaden löser bäst, medan statens uppgifter måste överlåtas till det privata näringslivet. Tydligare än så kan väl inte välfärdsstatens inkompetens illustreras.

Annons
Annons
Annons