Annons

Stoppa häxjakten på läxor i skolan

Under strecket
Publicerad

Språkläraren Pernilla Alm vill se ett läxförbud i skolan (Brännpunkt 27/12). I gengäld utlovar hon minskad stress, ökad likvärdighet och höjda resultat i Pisa. Men det är inte för mycket arbete, utan för litet, som har gjort att Sverige är det land som rasar snabbast i världen i internationella mätningar, och klassresor sker inte utan hårt arbete. Läxor behövs sålunda både för resultaten och för likvärdigheten. Slopade läxor innebär också en maktförskjutning från eleven till läraren. En maktförskjutning som blir särskilt allvarlig i en skola som varierar i kvalitet från huvudman till huvudman. Vill vi ha en likvärdig och bra skola behöver vi läxor.

I en skola utan läxor styrs resultaten av lärarnas skicklighet, elevens förkunskaper, hemmiljö och begåvning, snarare än av elevernas egna mål, ambitioner och arbetsinsatser. En maktfaktor är förstås hur man som elev hanterar själva skoldagen, men det är en faktor eleverna inte helt kan styra. Struntar man i att koncentrera sig eller tappar man koncentrationen? Finns det arbetsro? Tillräckliga förkunskaper? Är undervisningen adekvat? Hemma styr eleven själv över rum, tid och upplägg och över om läxorna alls blir gjorda. Hemma får eleven övervinna hinder utan kamrater, utan lärare, utan facit. Läxorna är en inkörsport till det ”livslånga lärandet”, en påminnelse om att det är eleven, inte läraren, som är huvudpersonen i och förutsättningen för den egna inlärningen.

Annons
Annons
Annons