Annons
X
Annons
X

Stoppa fusket vid ombildning

Den 26 januari kommer styrelsen för Stockholms Stadshus AB att anta direktiv för hur bostadsbolagen ska sköta ombildning från hyresrätt till bostadsrätt denna mandatperiod. Vi anser att det förslag till beslut som ligger inte tar hänsyn till den långa rad av allvarliga övertramp, rent fusk och stora konflikter som har präglat många av de senaste årens ombildningsprocesser. Detta trots att sådana problem gång på gång påtalats av hyresgäster. Dagsaktuellt exempel på detta är vad som nu händer i kvarteret Vråken i Aspudden. Bostadsrättsföreningen har i flygblad utlovat varje hushåll en vinst på ca en miljon kronor vid en ombildning. Även konsulten har starka ekonomiska intressen. Vid ett ja till ombildning, men bara vid ett ja, får han ut ett arvode på drygt en halv miljon kronor. I detta läge har man tagit till ytterst tveksamma metoder.

Köpstämman kallades först till kl 19:00 kvällen före julafton, den 23 december. Att välja den tidpunkten är att be om ett lågt deltagande. Först efter att ombildningsmotståndare reagerat och fått upp ärendet ända upp i kommunfullmäktige ändrades datumet. Konsulten själv är ute och knackar dörr och samlar in fullmakter. Han har ringt sonen till en nyss avliden kvinna för att få sonen att övertala den avlidnes sambo att skriva på. På köpstämman föreslogs att de som är emot ombildningen flyttar, en adresslista dit de som sa nej kunde flytta visades till och med upp.

Resultatet av köpstämman blev ändå 34 nej-röster och 33 ja-röster för ombildning (46 ja-röster behövdes). Majoriteten har tydligt visat att de vill bo kvar som hyresgäster. Ytterligare påtryckningar från konsultens sida är onödigt arbete och skapar onödiga slitningar. Men tyvärr möjliggör dagens regler att nya köpstämmor kan anordnas under ytterligare flera månader. Och exemplet från Aspudden är långt ifrån unikt.

Annons
X

Vi föreslår därför att man i de nya direktiven drar lärdom och rättar till några av de brister i dagens regelverk som öppnar för både demokratiska och etiska övertramp:

– Respektera ett nej på köpstämman. De många köpstämmor som hålls – det finns exempel på fastigheter där det krävts sju köpstämmor för att få hyresgästerna att ”rösta rätt” – tär väldigt hårt på grannsämjan. Vi är oroliga för att de nya direktiven öppnar för fler förlängningar av tiden som köpstämmorna kan pågå, idag sex månader.

– Stoppa det utbredda bruket av fullmakter och manipulerade föreningsstadgar. Många bostadsrättsföreningar ändrar sina stadgar och möjliggör för en person, han/hon behöver inte ens bo i fastigheten, att företräda ett obegränsat antal hyresgäster. Beslut om en mångmiljonaffär borde tas av berörda hyresgäster som själva är närvarande, eller företräds av nära anhörig. Inget ombud borde få företräda mer än en hyresgäst.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Avskaffa regeln om att det räcker med att 40 procent av hyresgästerna skriver på intresseanmälan för att processen ska starta. Regeln infördes som ett undantag och vi bör nu återgå till samma 67 procent som gäller för att ombildningen ska gå igenom. Undantagsregeln har inneburit att de boende i en fastighet där det aldrig funnits stöd för ombildning ändå tvingats genomleva år av indraget underhåll (underhållet fryses automatiskt då intresseanmälan lämnas in) och stor otrygghet i boendet.

  – Slutligen bör staden se till att de så kallade oberoende granskarna, som infördes 2009 för att säkerställa att stämmorna går rätt till, uppfyller sitt syfte. Hur konstigt det än kan tyckas, har dessa granskare inte som sin uppgift att granska vare sig rösters giltighet eller köpstämmans resultat. Överlag är granskarnas roll mycket oklar. Det finns inga nedskrivna regler för hur dessa ska agera och i princip kräver Stadshuset bara att dessa personer närvarar på köpstämman. Oberoende granskare bör utgöras av verkligt oberoende aktörer, såsom Notarius Publicus, samt ha en uttalad uppgift att granska köpstämmornas förlopp, giltighet och resultat.

  Läget för allmännyttan är idag alarmerande och den borde snarare fridlysas än fortsätta säljas ut. I innerstaden utgör allmännyttans hyresrätter bara 9 procent av bostadsbeståndet. Detta ser vi som ett misslyckande för stadshusmajoritetens mål att uppnå ”blandade upplåtelseformer”. De fortsätter visserligen med stoppet för ombildningar i innerstan, men tillåter exakt samma misslyckande att bli verklighet i närförort. I flera områden, till exempel i Enskede, utgör allmännyttan 20 procent av bostadsbeståndet och skulle, då det bara rör sig om några få fastigheter, riskera att utrotas helt.

  I stadshusets förslag tas inte hänsyn till att de kommunala bostadsbolagens bestånd ska utgöras av en geografisk och planmässig helhet. Med ytterligare ombildningar, inklusive dem som redan erbjudits friköp, riskerar man en splittring av geografiska områden.

  Allmännyttan står idag för bara 20 procent av bostadsbeståndet i hela Stockholms Stad. Att nu ge sig in i en ny ombildningsvåg i ytterstaden innebär stor otrygghet för hyresgästerna. Människor som inte har råd pressas ut ur kommunen. Det rimmar också illa med utvecklingen av staden. Inflyttningen är kraftig och bostadskön bara växer. Just nu står över 334 000 i kön. Det är hyresrätter som efterfrågas.

  Det är angeläget att staden har en rationell hantering av drift och underhåll till sina hyresgäster. Stadshuset borde glädjas åt det stora antal hyresgäster som de senaste åren med minimala resurser vågat ställa sig upp mot mycket starkare krafter i försvar för den kommunala hyresrätten, som man vill bo i och utveckla! Ta vara på denna resurs, lyssna på våra erfarenheter och förslag, och respektera hyresgästernas rätt att välja att bo i hyresrätt.

  ELIN GAUFFIN

  Nätverket Rädda Hyresrätten

  CAMILLA SALOMONSSON

  Gemensam Välfärd Stockholm

  INGER PERSSON

  Nätverket Rädda Vråken

  TERJE GUNNARSSON

  ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

  HELENA FRISK

  Förbundsordförande Verdandi

  JOHAN JOHANSSON

  Rädda Linjalen

  EINAR PETANDER

  hyresgäst i Enskede Gård

  ANNIKA ÅHLBERG

  fd. Rädda Svärdet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X