”Stoppa förslaget om riktålder för pensionen”

Ett längre arbetsliv är ur ett demografiskt perspektiv på sikt oundvikligt, men det går inte att bara höja pensionsåldern. Det finns andra och bättre sätt att lösa pensionsproblemen på än pensionsgruppens förslag om riktålder, skriver Lars Fresker, ordförande för Offentliganställdas förhandlingsråd.

Under strecket
Publicerad

Lars Fresker.

Foto: Janerik Henriksson/TT
Annons

Förslaget till ny riktålder som samtliga partier i pensionsgruppen står bakom och som nyligen var ute på remiss bör inte genomföras. Det anser vi inom Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) – vars femton medlemsförbund tillsammans organiserar cirka 560 000 medlemmar inom offentlig sektor. Riktåldern är tänkt att bli styrande för framtidens pensionsålder – men det finns andra sätt att lösa pensionsproblemen på.

Vi anser att om och när förändringar av de pensionsrelaterade åldrarna görs, ska det i stället ske genom en enda samtidig höjning med högst ett år, vilket innebär att den lägsta åldern för uttag av inkomstgrundad ålderspension och garantipension (i dag 61 respektive 65 år), las-åldern (i dag 67 år), och den övre åldersgränsen för rätt till ersättning från övriga offentliga trygghetssystem (i dag 65 år), i sådant fall ska höjas med högst ett år vid ett och samma tillfälle.

Annons
Annons
Annons