Annons
X
Annons
X

”Stoppa förnedringen av dementa”

Den borgerliga regeringen har under denna mandatperiod prioriterat gigantiska skattesänkningar istället för satsningar på mer personal. Rödgröna föreslår i elva punkter förbättringar för demenssjuka.

Häromkvällen var vi många som upprördes framför TV:n. Uppdrag granskning sände ett skrämmande reportage från ett demensboende där äldre lämnades vind för våg under långa ensamma nätter. Kameran följde förvirrade vandringar i tomma korridorer, ingen personal fanns på plats för att hjälpa de boende tillbaka till de rum som de själva inte hittade till, det enda som mötte dem var en låst dörr.

Tyvärr är detta inget undantag, det finns åtskilliga exempel på hur våra allra sköraste, de allra äldsta och svagaste, drabbas av bristande resurser i vård och omsorg. Det har funnits brister i demensvården under många år och även vi socialdemokrater har ett ansvar för det. Men den borgerliga regeringen har under denna mandatperiod prioriterat gigantiska skattesänkningar istället för satsningar på mer personal.

Det känns extra cyniskt när man ser Gunnar på demensboendet i Uppdrag gransknings reportage, som endast iklädd blöja och t-tröja går fram och tillbaka i boendets korridor hela natten. Det finns till och med exempel från Stockholm där familjer själva, ur egen ficka, betalat för extrapersonal för att trygga vården för en dement anhörig.

Annons
X

Nu får det vara nog! Demenssjuka är gamla och sköra medborgare som har arbetat och slitit ett helt långt liv. De har byggt upp vårt land och vår välfärd. Nu när de är sjuka och beroende av hjälp i ska de kunna lita på att de får bra och värdig omsorg.

Investeringar i mer personal och högre kvalitet kostar pengar. Men att låta omsorgen falla sönder kostar våldsamt mycket mer. Nu måste det bli ett stopp för de stora skattesänkningar som i första hand kommer de allra rikaste till del. Det är upprörande att notan går till de allra svagaste, de som själva saknar möjlighet att protestera. Demenssjuka, psykiskt funktionshindrade, gamla och sköra.

Valet handlar om detta vägval: ännu mer av skattesänkningar eller investeringar i mer personal och högre kvalitet i vården, omsorgen och skolan.

Vi föreslår:

• Nya resurser till demensvården för att anställa mer personal

• Krav på tillräcklig bemanning i demensvården

• Fler platser i demensboenden

• Nationella kompetenskrav för att få arbeta med sköra äldre

• Kompetensutveckling för att öka spetskompetensen hos alla yrkesgrupper som arbetar inom demensvården

• Satsa på att specialutbilda undersköterskor till Silviasystrar för rätt demenskompetens i omsorgen och ge utbildningen till Silviasyster status av nationell specialistutbildning.

• Utbilda fler geriatriker

• Multisjuka äldre ska ha en personlig läkare med helhetsansvar för behandling och läkemedel

• Ge anställda inom privat äldreomsorg meddelarskydd och meddelarfrihet.

• Skattefinansierad vård och omsorg skall inte vara företagshemligheter – lagstifta om en ny offentlighetsprincip för privata utförare.

• Ett äldrematslyft för att öka kvaliteten på maten

Den borgerliga regeringen har bara under de fyra senaste åren sänkt skatterna med närmare 100 miljarder kronor, vilket främst gynnat de med stora inkomster och förmögenheter. Resultatet är 25 000 färre anställda i välfärden och försämrad kvalitet. Nu föreslår de ytterligare stora skattesänkningar. Vi gör ett annat val. Samma pengar som de borgerliga vill ha till fortsatta inkomstskattesänkningar vill vi lägga på bättre omsorg om våra barn och äldre. Vi satsar tolv miljarder mer än den borgerliga alliansen på välfärden.

YLVA JOHANSSON

Välfärdspolitisk talesperson (s)

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X