Annons

Stoppa exploateringen av vårt land

Sveriges hantering av samernas rättigheter har kritiserats av både nationella och internationella organ. Vi kräver nu att Sápmi till fullo ska förvaltas av oss samer, skriver Per Jonas Partapuoli, ordförande i Sáminuorra.

Publicerad

På lördagen
hålls en manifestation i Stockholm som samlar flera rikstäckande organisationer. Genom manifestationen visar organisationerna upp ett samlat motstånd mot den gruvboom som vi upplever i dag, men även ett motstånd mot den post-koloniala hanteringen av Sápmi och det samiska folket.

Samer är ett internationellt erkänt urfolk. Sverige erkände detta redan 1977 och samiska folkets intressen står i dag under grundlagsskydd i regeringsformens första kapitel. Trots detta förhållandevis starka erkännande, verkar det som att det stannar vid just ett ensamt konstaterande. Sverige har kritiserats vid upprepade tillfällen av både nationella och internationella organ som har påtalat den svenska statens misslyckande att leva upp till sina urfolksrättsliga åtaganden. Trots detta verkar utvecklingen i urfolksrättsfrågor snarast gå bakåt. En farlig kombination av okunskap och ren ignorans riskerar nu att inte bara slå ned det samiska folket ytterligare, utan även göra skadan oåterkallelig och helt utplånas.

Annons
Annons
Annons