Annons
X
Annons
X

Stoppa EU:s avtal med Latinamerika

EU:s handelsavtal med Latinamerika riskerar att försämra miljö, tillgång på mat och mänskliga rättigheter i de latinamerikanska länderna. Fyra organisationer – alla medlemmar i Concord Sverige – uppmanar svenska EU-parlamentariker att rösta nej till avtalet.

BRÄNNPUNKT | HANDEL

Avtalen riskerar att slå hårt mot små mjölkproducenter i regionen när de tvingas konkurrera med kraftigt subventionerade mjölkprodukter från EU.
Annica Sohlström
Francisco Contreras
Krister Holm
Bo Paulsson

I morgon röstar EU-parlamentet om ratificering av handelsavtal med Centralamerika, Peru och Colombia. Många fackföreningar och organisationer i det civila samhället i Latinamerika riktar hård kritik mot avtalen som riskerar att leda till ökat beroende av råvaruexport, ökat tryck på mark och vatten, samt fler markkonflikter.

Det här är avtal mellan extremt ojämlika parter. På ena sidan finns EU. På andra sidan länder i Latinamerika där mellan 22 och 60 procent lever i fattigdom och de ekonomiska klyftorna är stora, såväl inom som mellan länderna. Enligt UNDP är Latinamerika och Karibien den mest ojämlika regionen i världen.

Annons
X

Avtalen tar inte hänsyn till dessa skillnader och förväntas leda till en rad negativa konsekvenser för de latinamerikanska länderna. Särskilt oroande är det när det gäller rätten till mat. Enligt studier gjorda på uppdrag av EU-kommissionen kommer avtalen leda till en ökad produktion av grödor för agrobränsle, ökad export av frukt, nötter och grönsaker, och en utvidgning av gruvindustrin i Centralamerika, Peru och Colombia.

Det här leder till en förändrad markanvändning, ökat tryck på mark och vatten och ökande markpriser i dessa länder. Markkonflikterna kan också bli fler, i en region där detta redan är ett utbrett problem. Det riskerar att slå hårt mot ursprungsfolk och småbrukare. En tillväxt inom exportjordbruket och skogsindustrin riskerar också att leda till avskogning och minskad biologisk mångfald.

Samma studier visar att beroendet av råvaruexport kommer att öka. De exportprodukter från Centralamerika, Colombia och Peru som framför allt gynnas av avtalet är bananer, socker, räkor, sockerrör, rom och nötkött – sektorer som i hög grad domineras av storskaliga och i många fall utländska producenter. Avtalen riskerar att slå hårt mot små mjölkproducenter i regionen när de tvingas konkurrera med kraftigt subventionerade mjölkprodukter från EU.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Avtalet underlättar europeiska företags etablering inom exempelvis gruvnäring. Gruvindustrins expansion i Latinamerika har inneburit allvarliga konsekvenser för såväl människor som miljö. Bland exemplen ryms Goldcorp i Guatemala och Newmont i Cajamarca, Peru – båda företag där de svenska AP-fonderna har investeringar – där gruvprojekt lett till tvångsförflyttningar, förorenat vatten samt våld och hot mot lokalbefolkningen som protesterar mot gruvorna.

  Skrivningar och mekanismer rörande mänskliga rättigheter är svagare i de avtal som nu förhandlats än i det system som i dag reglerar handeln mellan EU och de latinamerikanska länderna. Det är allvarligt med tanke på de omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter som sker i Centralamerika, Peru och Colombia. Exemplen är många. År 2010 mördades 51 fackligt aktiva och minst 14 människorättsförsvarare i Colombia. I Honduras har 25 journalister mördats sedan statskuppen 2009.

  EU:s intresse av att främja handel och ekonomiska relationer med Latinamerika påverkar också prioriteringarna inom EU:s bistånd. Biståndet fokuserar allt mer på exportinriktad tillväxt, regional ekonomisk integration, ett företagsvänligt klimat och förnyelsebar energi. Områden som mänskliga rättigheter och demokrati – som länge varit viktiga områden för unionens relationer med Latinamerika och som EU säger sig vilja prioritera – ges i praktiken allt mindre utrymme.

  Enligt Lissabonfördraget ska alla EU:s politikområden bidra till de utvecklingspolitiska målen om fattigdomsbekämpning. Dessa handelsavtal lever inte upp till dessa mål. Sveriges EU-parlamentariker bör verka för en hållbar utveckling och respekt för mänskliga rättigheter i Centralamerika, Colombia och Peru och därför rösta nej till en ratificering av avtalen.

  ANNICA SOHLSTRÖM

  generalsekreterare, Forum Syd

  FRANCISCO CONTRERAS

  ordförande, Latinamerikagrupperna

  KRISTER HOLM

  generalsekreterare, Emmaus Björkå

  BO PAULSSON

  generalsekreterare, Individuell Människohjälp

  – medlemmar i Concord Sverige

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X