Annons

Stoppa EU:s avtal med Latinamerika

EU:s handelsavtal med Latinamerika riskerar att försämra miljö, tillgång på mat och mänskliga rättigheter i de latinamerikanska länderna. Fyra organisationer – alla medlemmar i Concord Sverige – uppmanar svenska EU-parlamentariker att rösta nej till avtalet.

Under strecket
Publicerad

I morgon röstar EU-parlamentet om ratificering av handelsavtal med Centralamerika, Peru och Colombia. Många fackföreningar och organisationer i det civila samhället i Latinamerika riktar hård kritik mot avtalen som riskerar att leda till ökat beroende av råvaruexport, ökat tryck på mark och vatten, samt fler markkonflikter.

Det här är avtal mellan extremt ojämlika parter. På ena sidan finns EU. På andra sidan länder i Latinamerika där mellan 22 och 60 procent lever i fattigdom och de ekonomiska klyftorna är stora, såväl inom som mellan länderna. Enligt UNDP är Latinamerika och Karibien den mest ojämlika regionen i världen.

Annons
Annons
Annons