”Stoppa den planerade förödelsen i Stockholm!”

Historien upprepar sig ofta. I dag är läget skämmande likt det vi hade på 60-talet. Det finns en stor bostadsbrist i de större städerna, politikerna godkänner undermåliga stadsbyggnadsprojekt i tron att dessa ska minska bostadsbristen och det rådande idealet bland arkitekter och byggherrar är senmodernismen i dess mest människofientliga skepnad, skriver Anna Micro Vikstrand, Uppsala universitet.

Under strecket
Publicerad
Hasse Holmberg/TT
Foto: Hasse Holmberg/TT
Anna Micro Vikstrand

Anna Micro Vikstrand

Foto: Privat
Annons

Stora delar av Stureplan riskerar att rivas rapporterade Lotta Edholm och Björn Ljung i SvD den 3 februari. Rivningen av Klarakvarteren är fortfarande ett öppet sår i många stockholmares hjärtan. Trots det vill man åter igen riva viktiga byggnader i innerstan. Är stadens politiker på väg att upprepa tidigare generationers fatala misstag?

Stora delar av nedre Norrmalm revs på 50- och 60-talen för att ge plats för storskaliga moderna byggnader. Tanken var att Hötorgscity skulle vara Stockholms kommersiella hjärta, men de modernistiska byggnadernas glansperiod blev kort. Redan på 80-talet kom Stureplan att ta över som stadens egentliga centrum. Här fanns traditionella europeiska stadskvarter som passade bra för ett urbant stadsliv. Nu vill fastighetsägaren till husen i kvarteret Sperlingens backe riva stora delar med motiveringen att området inte är tillräckligt ”urbant”.

Annons
Annons
Annons