Annons

”Stoppa avverkningen i Ore Skogsrike”

Att omvandla biologiskt viktiga skogar i Ore Skogsrike till trädodlingar skulle medföra irreversibla förluster. Statliga Sveaskogs nedhuggning går tvärtemot regeringens uttalade ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, skriver flera miljöorganisationer.

Under strecket
Publicerad

Brännvinsberget i Ore Skogsrike.

Foto: Edward Beskow/GreenpeaceBild 1 av 4

Ett avverkat område i Ore Skogsrike. Detta är en panoramabild sammansatt av tre bilder.

Foto: Christian Åslund/GreenpeaceBild 2 av 4

Hygge i Ore Skogsrike.

Foto: Christian Åslund/GreenpeaceBild 3 av 4

Brännvinsberget i Ore Skogsrike.

Foto: Edward Beskow/GreenpeaceBild 4 av 4

Vi kräver ett omedelbart avverkningsstopp av skog på Sveaskogs markinnehav i Ore Skogsrike tills en oberoende nyckelbiotopsinventering genomförts och samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter artinventerats i fält. Alla skogar med höga naturvärden måste därefter skyddas i sin helhet och inte utsättas för vare sig mosaikhuggning eller någon annan skogsbruksåtgärd. Detta är helt i linje med regeringens egen uttalade ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas.

Ore Skogsrike är ett stort sammanhängande skogslandskap med en relativt stor andel skyddsvärda skogar i norra Rättviks kommun i Dalarna. Ett flertal nära hotade och hotade växt- och djurarter lever i dessa skogar, såsom den tretåiga hackspetten och den starkt hotade vedsvampen urskogsporing. Området kartlades och inventerades av Naturskyddsföreningen under 2011–2012. Inventeringsresultaten presenterades i rapporten ”Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun” 2013 där många skyddsvärda skogar pekades ut, inte minst på Sveaskogs marker. Naturskyddsföreningens uppföljningsrapport ”Ändå hugger man” (2017) visar att Sveaskog avverkat över 600 hektar av dessa skogar sedan 2013.

Annons
Annons
Annons