Stoppa avrättningar av barn i Iran

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Som enda land i världen fortsätter Iran att avrätta minderåriga. Man har avrättat fler barn än något annat land i världen sedan 1990. Iran har bland annat genom FN:s Barnkonvention förbundit sig att inte utdöma dödsstraff för någon som utfört en gärning före 18 års ålder. Dess regim och rättsväsende hävdar, att så inte sker – men fakta talar ett helt annat språk. Rapporter slår fast, att inte mindre än 24 minderåriga har avrättats sedan 1990. I flera fall väntade myndigheterna tills personen fyllt 18 år, innan personen hängdes.
Sådana avrättningar strider också mot den nämnda konventionen. Den yngsta som avrättats är flickan Nasrin Sakvar, endast elva år gammal.
Amnesty International känner nu till så många som 71 minderåriga i Iran som fått sina döds­domar. En del är bara 15 och 16 år gamla. Men bristen på information kan betyda att dessa 71 bara är en del av ett större antal. Kampen mot dessa avrättningar, både inom och utanför Iran, kan ha effekt. I vissa fall har dödsdomen upphävts och personen frigetts. I många fall har verkställandet uppskjutits. Kampanjer har också tvingat iranska myndigheter att ta upp fall på nytt och till och med utfärda amnestier. Men världsopinionen måste nu bli så stark, att den verkligen pressar Iran till ett totalstopp.
MR-försvarare i Iran betonar, att internationell publicitet och påtryckningar i samverkan med lokala ansträngningar kan medverka till en förändring i landet. Amnesty tror, att kampanjer kan rädda liv. Iranska myndigheter måste övertalas att sluta med dessa olagliga, fruktansvärda avrättningar av minderåriga och börja att följa internationell praxis. Dödsdomarna mot de 71 minderåriga måste omvandlas.
Amnesty motsätter sig dödsstraff över huvud taget, oaktat brottslingens ålder och brottets karaktär. Varje avrättning är en skymf mot de mänskliga rättigheterna och en handling av
avsiktlig grymhet. Den förnekar rätten till liv, den rätt som ryms i den universella deklarationen om mänskliga rättigheter. Att sätta stopp för avrättningar av barn i Iran är i sig av allra största vikt. Men det är också ett steg mot att helt avskaffa dödsstraffet.

Annons
Annons
Annons