Annons

”Stoppa ännu högre elnätsavgifter”

Foto: Jonas Forsberg/TT

Regeringen har helt missat kundperspektivet när man nu är på väg att lägga fram ett förslag för elnätsavgifter. Landets elkonsumenter kan få betala ytterligare 30 miljarder kronor, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

Inom kort kan regeringen komma att lägga fram ett förslag som riskerar att kosta landets elkonsumenter ytterligare 30 miljarder kronor i ökade avgiftshöjningar. Anledningen till detta, hävdar regeringen, är att man vill stimulera elnätsbolagen att investera mer i sina elnät för att bland annat komma tillrätta med de kapacitetsproblem som finns. En närmare granskning av förslaget visar att några sådana drivkrafter inte skapas. Det är ingen hemlighet att elnätsbolagen inte är nöjda med det förslag till snävare intäktsramar som föreslagits för perioden 2020–2023 vilket säkert har haft betydelse.

Det aktuella förslaget går bland annat ut på att elnätsföretag ska ges rätt att under åren 2020–2023 och 2024–2027, använda outnyttjade intäkter från åren 2012–2015. Ett tillskott på cirka 30 miljarder som sannolikt inte kommer att bidra till ökade investeringar, utan snarare kommer att förbättra de redan höga rörelseresultaten, som tillfaller nätägarna.

Annons
Annons
Annons