Annons

Stoppa alkoholfloden till Sverige

Under strecket
Publicerad

Miljontals människor i Sverige är berörda av alkoholproblem. De som dricker skadar sig själva. Makar, barn och andra anhöriga i familjen lider. Siffrorna talar sitt eget, skrämmande språk: den genomsnittliga alkoholkonsumtionen ligger idag på strax under 10 liter ren 100-procentig alkohol per person och år, en 25-procentig ökning sedan mitten av 90-talet.

Att vi fått en ökad alkoholkonsumtion kan delvis förklaras av EU-medlemskapet. En tidigare socialdemokratisk regering gav upp de låga svenska införselkvoterna av alkohol som fanns vid EU-inträdet, trots att ingen EG-dom tvingade oss till det. Dessutom har två EG-domar under 2007 tvingat Sverige att tillåta privatimport av alkohol för eget bruk. Lägg därtill att det ökade internationella utbytet har gett många svenskar nya, mer kontinentala alkoholvanor.

Annons
Annons
Annons