X
Annons
X

Stoppa alkoholfloden till Sverige

Miljontals människor i Sverige är berörda av alkoholproblem. De som dricker skadar sig själva. Makar, barn och andra anhöriga i familjen lider. Siffrorna talar sitt eget, skrämmande språk: den genomsnittliga alkoholkonsumtionen ligger idag på strax under 10 liter ren 100-procentig alkohol per person och år, en 25-procentig ökning sedan mitten av 90-talet.

Att vi fått en ökad alkoholkonsumtion kan delvis förklaras av EU-medlemskapet. En tidigare socialdemokratisk regering gav upp de låga svenska införselkvoterna av alkohol som fanns vid EU-inträdet, trots att ingen EG-dom tvingade oss till det. Dessutom har två EG-domar under 2007 tvingat Sverige att tillåta privatimport av alkohol för eget bruk. Lägg därtill att det ökade internationella utbytet har gett många svenskar nya, mer kontinentala alkoholvanor.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X