Annons

Stopp för straffbeskattningen

Under strecket
Publicerad

Om Sverige nu inte ska konkurrera med låglönejobb, varför straffbeskattar vi ­höglönejobb? Den frågan från ett läsarmejl förtjänar bra svar från högsta ort. Varför är det så viktigt att klämma åt dem som gjort en extra insats och lyckats få bättre betalt?

Frågan kan med fördel ställas till statsråden Bildt, Leijonborg, Littorin, Odell och Olofsson. De sitter i regeringens globaliseringsråd och står bakom rapporten Kunskapsdriven tillväxt, där det varnas för just den skattepolitik som varit och är Sveriges särskilda kännemärke: ”Skattebeslut bör i betydande grad granskas ­utifrån frågan: hur påverkar detta Sveriges tillväxt och attraktionskraft ... Stor uppmärksamhet måste ägnas skattevillkoren för entreprenörskap. Staten bör vara varsam med att högt beskatta resultatet av utbildning och förkovran.”

Annons
Annons
Annons