Annons

Stopp för jord från BT Kemi

Transporten av förorenad jord från BT Kemiområdet i Teckomatorp har stoppats sedan saneringsanläggningen i Nederländerna, som ska ta emot jordmassorna, upptäckt för höga halter av den giftiga metallen antimon.

Under strecket
TT
Publicerad

I ett pressmeddelande skriver styrgruppen för saneringsarbetet att fyndet kan hänga samman med att Nederländerna använder en annan analysmetod för antimon än den som tillämpas i Sverige.

Det är bara ett par veckor sedan Naturvårdsverket gav tillstånd till export av den förorenade jorden till saneringsanläggningen i Nederländerna. Jorden har transporterats med lastbil till Landskrona hamn och därifrån vidare till Nederländerna med fartyg. Totalt handlar det om 40 000 ton jord som måste saneras från rester av de gifter som på 1960- och 70-talen grävdes ned i närheten av den fabrik i Teckomatorp som tillverkade växtskyddsmedel.

Annons
Annons
Annons