Annons

Stopp för inhuman invandringspolitik

Sverige måste få en invandringspolitik som gör det möjligt för dem som söker sig hit att leva drägligt och i harmoni med det övriga samhället. Allt annat är in­humant.

Under strecket
Publicerad

Enbart 6 procent av dem som söker asyl i Sverige kan eller vill styrka sin identitet. Den låga siffran beror inte på någon brist på passhandlingar i världen, utan är en följd av att de asylsökande anpassat beteendet efter regelverket. För femton år sedan hade ungefär två av tre pass.

I grunden ligger en välvillig tanke, att staten inte omedelbart kan ställa krav på att någon som flyr från sitt utbombade hem ska få med sig passet. Men i en globaliserad värld med stor rörlighet tar allt fler chansen att utnyttja den välvilligheten som ett kryphål när andra öppningar slutits. Följden blir att varje enskilt asylärende tar mycket längre tid att utreda, och att de verkligt hjälpbehövande trängs undan. Det svenska migrationspolitiska misslyckandet har genomsyrats av sådana naivt välvilliga tankar, som lett till inhumana konsekvenser.

Annons
Annons
Annons