Stopp för bonus i AP:s förlustfonder

Bonussystemen för de anställda i AP-fonderna måste ha spärrar som stoppar utbetalningar om fonderna gör stora förluster. Det beskedet har biträdande finansminister Gunnar Lund givit ordförande i AP-fonderna.

Under strecket
Publicerad
Annons

- Det måste finnas några spärrar som slår till så att man inte får en situation med stora bonuspåslag i ett läge där det samlade resultatet är så uppenbart otillfredsställande, säger Gunnar Lund. I veckan ska regeringen redogöra för riksdagen hur den ser på AP-fondernas arbete och de sammanlagda förlusterna på drygt 110 miljarder kronor de två senaste åren. - Där riktar vi en tydlig och klar kritik som jag betraktar som självklar när vi nu kan se resultatet i klara siffror. Det här är en följd av de ökade möjligheterna att placera i aktier och fonderna har gjort stora förluster på samma sätt som andra på aktiemarknaden, säger Gunnar Lund. I samband med att det nya pensionssystemet infördes stöptes även AP-fondsystemet om. Från 2001 fick fonderna möjlighet att placera mer av sina tillgångar i aktier. Och de möjligheterna utnyttjades i stor utsträckning av samtliga fonder med stora förluster som följd. I praktiken blev det ett flockbeteende: - Man kan göra den reflektionen att här har vi etablerat ett system med separata fonder och separata styrelser för att sprida riskerna. Man alla fonder gick taktfast i en och samma riktning, säger Lund. - Fonderna gjorde den grundläggande missen att de steg in i ett skede som visade sig vara ett skede där bubblan började spricka. Det var svårt att förutse men man kan fundera över hur välbetänkt det var i ett läge där åtskilliga sade att aktiemarknaden var klart övervärderad. TT

Annons
Annons
Annons