X
Annons
X

Stopp för avvisningar till Grekland

Behandlingen av asylsökande i Grekland är oacceptabel, slår Migrationsöverdomstolen fast och stoppar svenska avvisningar dit.

Av TT

Att överföra asylsökande till Grekland är inte förenligt med utlänningslagen och kan innebära en kränkning av Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Det konstaterar Migrationsöverdomstolen i en dom i dag.

Enligt överdomstolen är förhållandena för asylsökande i Grekland oacceptabla.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X