Stolen som är Sveriges äldsta möbel

Detalj från Suntakstolen.
Detalj från Suntakstolen.
Under strecket
Publicerad
Annons

Svaret är givetvis beroende av hur man definierar en möbel, men om vi utgår från det flertalet nutidsmänniskor tänker på – bord, stolar, soffor, etc. – hamnar vi i västgötska Suntak, sydväst om Tidaholm. Här finns en välbevarad romansk kyrka, sedan 1948 ägd av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och förvaltad av Riksantikvarieämbetet, eftersom församlingen vid förra sekelskiftet lämnade byggnaden till förmån för en ny kyrka. Kyrkan utgör en byggnadshistorisk pärla: ett rektangulärt långhus och ett smalt kor med absid, ett stycke äkta svensk medeltid i oputsad kalksten och sandsten. Det enda som avviker från 1100-talets byggherrars planering är sakristian, som restes på 1600-talet.

I denna gamla kyrka har man hittat en stol, som ibland refereras till som Sveriges äldsta möbel. Originalet finns inte längre kvar i kyrkan utan förvaras i Västergötlands museum i Skara, dit möbeln kom 1910 efter att 1882 ha flyttats från kyrkan till Edåsa kyrkomuseum. Till saken hör att det fanns ont om stolar i Sverige under medeltiden. Ännu på 1500-talet satt svenskarna företrädesvis på väggfasta bänkar eller kistor. Stolen var exklusiv, ett föremål som endast innehades av rika och mäktiga män och kvinnor. De få medeltidsmänniskor som ägde stolar använde dem dock som de bruksföremål de var, till exempel som symboliska sittplatser under ämbetsutövningen, varför de till slut slets ned, kastades och försvann.

Annons
Annons
Annons