Annons

Stolen kröner hans livsverk

Torsten Sylvén är klar med sitt livsverk. Den tredje boken om svensk möbelkonst ligger färdig. - Ja, tänk att en gammal snickare kan skriva, säger den 88-årige nestorn bland Sveriges möbelexperter.

Under strecket
Publicerad

Han är en Sylvénare. Eller vad man i kännarkretsar kallar facit. För de har genom årtiondena varit ett begrepp Torsten och hans bror Bengt. Och som ett bevis på deras drygt 40-åriga erfarenhet av möbelkonst och möbelrenovering har nu serien, bestående av tre standardverk, fullbordats med boken ”Stolens guldålder - stolar och stolmakare i Sverige 1650-1850” (Prisma). Boken spänner över hela den svenska möbelkonstens guldålder och förutom en förteckning över svenska stolmakare, bildhuggare, förgyllare och möbelhandlare har den också samlat över 100 etiketter och signaturer, som hjälper till att klassificera ett av våra svenska kulturarv - stolen. Förutom sin författargärning har Torsten Sylvén ägnat en stor del av sitt liv åt att skapa inredningar. UD:s paradvåningar, Högbo herrgård och Karlbergs slott har alla utsmyckningar signerade Sylvén. Men så har också snickerikonsten varit det som tre generationer Sylvénare ägnat sig åt.

Intresset för stolar är gammalt och erfarenheterna många. Grundat under de många år då renovering av stolar från olika epoker fyllde hans dagar. Hantverket kunde Torsten Sylvén förfina intill perfektion, men kunskapen om stolar och dess tillverkare var bristfällig. Tillgänglig litteratur var ”Till Stockholms stolmakareämbetets historia 1664-1846” av Arvid Baeckström och ”Svenska stolar efter holländsk-engelska förebilder” av Marshall Lagerquist, som utkom 1946. Praktverk förvisso, men knappast fungerande handböcker som fyllde hans kunskapsluckor. Under alla år som sakkunnig åt de stora auktionshusen var samlandet en drivkraft. Originalsignaturer katalogiserades och stolmakarnas arbetsmetoder noterades. Men det var ändå inte som av en händelse boken ”Stolens guldålder - stolar och stolmakare i Sverige 1650-1850”, kom till. - Min verkstad skulle byggas om och jag blev utkastad. Hade inte det skett hade aldrig boken kommit till, säger Torsten Sylvén.

Annons
Annons
Annons