Annons
X
Annons
X

Stökig elev ska kunna portas

Regeringen vill att stökiga grundskoleelever ska kunna tilldelas en skriftlig varning eller stängas av från skolan. Syftet med de nya disciplinära åtgärderna är ökad trygghet och studiero. Lärarnas Riksförbund välkomnar förslagen, men kräver att de följs av mer pengar till kommunerna.

En lugn och trygg miljö i skolan är ”ett oavvisligt krav”, har regeringen slagit fast. Efter maktskiftet 2006 genomfördes snabbt en lagändring, som ger lärare rätt att beslagta störande föremål. Dessutom kan bråkiga elever tvingas byta skola.

Men utbildningsminister Jan Björklund (FP) är inte nöjd. I den skollag som offentliggörs före sommaren föreslås därför flera nya disciplinära åtgärder.

– Det ska råda ordning och reda i skolan. Reglerna i dag är dels för luddiga, dels för slappa. Sverige har en märklig skollag som berövat lärare och rektorer nästan alla befogenheter för att upprätthålla ordningen, säger han.

Annons
X

Alliansregeringen är nu överens om att elever i grundskolan ska kunna tilldelas en skriftlig varning, en möjlighet som i dag enbart finns på gymnasiet. Den som gjort sig skyldig till ”upprepade förseelser eller fortsatt olämpligt uppträdande eller en allvarlig förseelse” ska kunna varnas av rektor, enligt en promemoria från utbildningsdepartementet som SvD tagit del av.

– Det är angeläget att ha en trappa av sanktioner, och skriftlig varning är ett sådant mellansteg. Innebörden är ju ”om det inte sker en förbättring, så kommer vi kanske att vidta mer långtgående åtgärder”, förklarar Jan Björklund.

En rektor ska också få rätt att stänga av en grundskoleelev ”om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero”. Avstängningen får endast pågå under den tid som krävs för en ”skyndsam utredning” av vilka andra åtgärder som kan behövas. Ingen får dock portas från skolan längre tid än en vecka, och vid högst två tillfällen per kalenderhalvår. Eleven ska också erbjudas kompensation för den undervisning som han eller hon missar.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det handlar om att kunna dämpa en akut upphetsad situation. Avstängning i grundskolan är ingen permanent lösning, men det kan ju bli så att man flyttar eleven med stöd av den paragraf vi redan har infört, säger Jan Björklund.

  Tonåringar som går i gymnasiet kan redan med dagens regelverk stängas av, helt eller delvis. Men enligt gällande skollag är det inte tillåtet att porta grundskoleelever, något som utbildningsministern är mycket kritisk till.

  – Skyddsombudet på en skola får, med stöd av arbetsmiljölagen, skicka hem alla elever vid bråk, men rektor får inte skicka hem dem som bråkar. En absurd konstruktion.

  En grundskoleelev får i dag visas ut från klassrummet under resterande tid av en lektion. Lärare eller rektor kan också beordra kvarsittning, så att eleven under uppsikt får stanna kvar högst en timme efter skoldagens slut. Regeringen inför nu ytterligare en disciplinär åtgärd: ”försittning”.

  – Av praktiska skäl, som skolskjutsar, kan det ibland vara lämpligare att man tar ut den där extratimmen på morgonen dagen efter, säger Jan Björklund.

  Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund, välkomnar de nya sanktionerna.

  – Det här ger lärarna och rektorerna en möjlighet att vidta åtgärder när situationen blir ohållbar.

  Hon tycker dock inte att åtgärderna lämpar sig för de allra yngsta barnen i grundskolan.

  – Det känns inte riktigt rimligt med en liten sjuåring som kanske får en skriftlig varning för att mamma och pappa slåss hemma på kvällarna.

  Metta Fjelkner ställer också ett ”oeftergivligt krav” på regeringen: de disciplinära åtgärderna måste följas av extra pengar till kommunerna. Elever har rätt till undervisning, även om de är avstängda eller har fått försittning, och det påverkar lärarnas arbetstid, konstaterar hon.

  – Våra medlemmar ställer säkerligen gärna upp och hjälper de här eleverna att komma ifatt, men regeringen måste förstå att kommunerna kommer att beordra våra lärare att gå till skolan klockan sju, med befintlig lön, säger Metta Fjelkner.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X