Stödet till utsatta barn brister

Sverige är långt ifrån att leva upp till Barnkonventionens krav på att erbjuda stöd till barn som utsatts för övergrepp. Barn bollas mellan olika verksamheter utan att få den behandling de har rätt till, skriver Åsa Landberg och Carl Göran Svedin.

Under strecket
Publicerad

Lokal samverkan i Barnahus har inte varit ett tillräckligt kraftfullt verktyg för att säkerställa att barn får den vård och behandling de har rätt till, skriver Åsa Landberg och Carl Göran Svedin. Bilden är från Barnahuset i Lund.

Foto: HUSSEIN EL-ALAWI/TT
Annons

Varje år kommer det in tusentals polisanmälningar om våld eller sexuella övergrepp mot barn i Sverige. Polisanmälan kan, och borde vara en startpunkt för ett bättre liv. För att det ska bli så är det är viktigt att snabbt erbjuda stöd och behandling, eftersom våld mot ett barn är en allvarlig riskfaktor för både fysisk och psykisk ohälsa.

Men vägen dit är lång för ett utsatt barn, och alltför få når ända fram. Många barn berättar aldrig om sin utsatthet, och alltför få vuxna slår larm när de ser att barn far illa. Barn tvekar att svika den som gjort dem illa, vågar inte eller har inte förmågan att hitta orden som beskriver vad de varit med om. De är rädda för reaktionerna om de berättar – att inte bli tagna på allvar, att inte bli trodda, att mötas av avsky, rädsla eller avståndstagande.

Annons
Annons
Annons